Automatyka przemysłowa

Oferujemy tworzenie oprogramowania dla automatyki przemysłowej, w tym pisanie samodzielnych programów na sterowniki PLC, oraz programowania systemów złożonych składających się z komputera (lub komputerów) PC i sterowników PLC.

Systemy złożone mają zastosowanie wszędzie tam, gdzie samo programowanie sterownika PLC lub użycie systemu SCADA jest niewystarczające lub nieuzasadnione z ekonomicznego punktu widzenia.
Przykładem takiej sytuacji jest np. oprogramowanie do sterowania węzłem betoniarskim (wytwórnią betonu), w którym poza samym sterowaniem linią produkcyjną betonu potrzebne jest oprogramowanie pozwalające między innymi na: zarządzanie zamówieniami klientów, przygotowanie i drukowanie dokumentów WZ, wprowadzanie receptur na produkcję betonu, itp.

Tworzone przez nas systemy zarządzania produkcją mogą dodatkowo zostać wyposażone w moduł zarządzania procesami biznesowymi (ang. „Business process management”), który umożliwia tworzenie, wizualizację i weryfikację procesów biznesowych związanych z produkcją.

Polski