Oprogramowanie na zamówienie

Oferujemy tworzenie szerokiej gamy programów na zamówienie zgodnie w wymaganiami klienta.

Zapewniamy szeroki zakres tworzonych programów poczynając od prostych skryptów w języku PHP (np. dodatkowych modułów dla sklepu internetowego), przez aplikacje samodzielne (ang. „Desktop Applications”) aż do korporacyjnych aplikacji internetowych (ang. „Enterprise Web Applications”).

Oferujemy obsługę pełnego cyklu przygotowania programu składającego się z:

 • analizy potrzeb,
 • projektu,
 • tworzenia programu,
 • testowania,
 • przygotowania dokumentacji projektowej i dokumentacji dla użytkownika końcowego,
 • wdrożenia,
 • wsparcia i konserwacji wdrożonych programów.

W przypadku projektów, dla których nie są w pełni doprecyzowane wymagania końcowe lub istnieje możliwość częstych zmian specyfikacji stosujemy metodologie Agile software development (pol. „programowanie zwinne”), w tym eXtreme Programming (pol. „programwanie ekstremalne”) pozwalające dopasować się do specyfiki takich projektów.
Dzięki zastosowaniu tych metodologii klient może na bieżąco śledzić funkcjonalność tworzonego programu i dopasowywać ją do swoich potrzeb.

W celu zapewnienia większej elastyczności i łatwości modyfikowania tworzonych programów na życzenie klienta stosujemy dodatkowe rozwiązania, takie jak:

 • Domain-specific languages (pol. „języki dziedzinowe”) – pozwalające na wyodrębnienie szybko zmieniającej się logiki biznesowej programu od reszty aplikacji,
 • Business process management (pol. „zarządzanie procesami biznesowymi”) - umożliwiające tworzenie, wizualizację i zarządzanie procesami biznesowymi firmy obsługiwanymi przez tworzoną aplikację.
  Polski